14052018 Escrito toldo CEIP San Sebastián
26042018 Escrito Micaela García cartel identificativo Artola Prats vecina
11042018 Escrito Ana Ortega socavón calle Dátiles